Ο Ναυτικός όμιλος Ιωαννίνων καλεί τα μέλη του σε Γενική Συνέλευση που θα γίνει στα γραφεία των εγκαταστάσεων του Ομίλου, την Τετάρτη, 29 Ιανουαρίου 2020 και ώρα 18:00, με θέματα ημερησίας διάταξης:
· Έγκριση οικονομικού απολογισμού περιόδου από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2019.
· Έγκριση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020.
· Διοικητικός απολογισμός περιόδου από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2019.
Αν δεν υπάρξει απαρτία κατά την παραπάνω ημέρα και ώρα, η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει και πάλι το Σάββατο, 1 Φεβρουαρίου 2020, την ίδια ώρα, στον ίδιο τόπο και με τα ίδια θέματα της ημερησίας διάταξης, χωρίς άλλη πρόσκληση.

Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για να επιτύχει την καλύτερη εμπειρία χρήστη